H-1B કેપ: શું મને હજુ પણ H-1B વિઝા મેળવવાની તક છે?

 

H-1Bની ABCD (આઠમા ભાગની શ્રેણીનો ભાગ ૬)

પ્રારંભિક H-1B નોંધણીના સમયગાળા દરમિયાન, સંભવિત અરજદારો અથવા તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓએ ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે દરેક એલિયનનું નામ આપતા અલગ નોંધણી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે કે જેના માટે તેઓ H-1B કેપ-વિષય પિટિશન ફાઇલ કરવા માગે છે. જો પર્યાપ્ત સંખ્યામાં નોંધણીઓ પ્રાપ્ત થાય તો પ્રારંભિક નોંધણી અવધિ સમાપ્ત થયા પછી, USCIS H-1B સંખ્યાત્મક ફાળવણી સુધી પહોંચવા માટે જરૂરી અનુમાનિત રજિસ્ટ્રેશનની સંખ્યાને રેન્ડમલી પસંદ કરશે. પસંદગીના રજીસ્ટ્રેશનવાળા સંભવિત અરજદારો રજીસ્ટ્રેશનમાં નામ આપવામાં આવેલ એલિયન માટે જ કેપ-વિષયની પિટિશન ફાઇલ કરવાને પાત્ર હશે.

મહેરબાની કરીને ધ્યાનમાં લો કે નાણાકીય વર્ષ સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી નોંધણી પસંદ કરેલ નથી એ  સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરશે નહીં. જો USCIS નક્કી કરે કે તેને H-1B રેગ્યુલર કેપ અથવા એડવાન્સ્ડ ડિગ્રી મુક્તિ ફાળવણીને પહોંચી વળવા માટે અંદાજિત રજીસ્ટ્રેશનની સંખ્યામાં વધારો કરવાની જરૂર છે, તો USCIS H-1B રેગ્યુલર કેપ અથવા એડવાન્સ ડિગ્રીને પહોંચી વળવા માટે અનામતમાં રાખવામાં આવેલી નોંધણીઓમાંથી પસંદ કરશે.

જ્યાં સુધી સંભવિત H-1B એમ્પ્લોયરો (અથવા તેમના કાનૂની પ્રતિનિધિઓ) રસીદની સૂચનાઓ પ્રાપ્ત કરવાનું શરૂ ન કરે અને સંભવિત H-1B વિઝા ધારકો પર અનિશ્ચિતતા સુધી પૂછવા યોગ્ય પ્રશ્ન છે: “શું મારી પાસે હજુ પણ તક છે? મારી H-1B પિટિશન H-1B કેપમાં ન આવે તો પણ H-1B સ્ટેટસ મેળવવું?

કમનસીબે, નિયમિત (સ્નાતક) H-1B કૅપ 58,200 પર રહે છે અને માસ્ટર કૅપ 20,000 કરતાં વધુ વિશેષતા વ્યવસાય કામદારોને સમાવી શકતી નથી. જો કે, કેપ-મુક્ત H-1B વિઝાની અમુક કેટેગરી છે જેને ઉમેદવારો ધ્યાનમાં લઈ શકે છે. આવી એક શ્રેણી રોજગાર ઓફરના લાભાર્થીઓ માટે છે: જેમ કે (1) ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ અથવા સંબંધિત અથવા સંલગ્ન બિનનફાકારક સંસ્થાઓ; અથવા (2) બિનનફાકારક સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા સરકારી સંશોધન સંસ્થાઓ. આ કેટેગરીઝનો ઉપયોગ કરીને કેપ-મુક્તિ H-1B વિઝા મેળવવા માટે પૂછવા માટેનો મૂળ પ્રશ્ન છે: શું રોજગારની ઓફર ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા, અથવા સંબંધિત અથવા સંલગ્ન બિનનફાકારક સંસ્થાઓ અથવા બિનનફાકારક સંશોધન સંસ્થા અથવા સરકારી સંશોધન સંસ્થા તરફથી છે કે નહી.

H-1B કેપ મુક્તિના હેતુઓ માટે, H-1B નિયમનોએ ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાની વ્યાખ્યા અપનાવી છે કારણ કે આ વ્યાખ્યા 1965 ના ઉચ્ચ શિક્ષણ અધિનિયમની કલમ 101(a) માં નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. નીચેની ત્રણ આવશ્યકતાઓમાંથી દરેક શૈક્ષણિક સંસ્થાએ સંતુષ્ટ થવું આવશ્યક છે: (1) માધ્યમિક શિક્ષણ આપતી શાળામાંથી સ્નાતકનું પ્રમાણપત્ર અથવા આવા પ્રમાણપત્રના માન્ય સમકક્ષ હોય તેવા વ્યક્તિઓ જ નિયમિત વિદ્યાર્થીઓ તરીકે સ્વીકારે છે; (2) માધ્યમિક શિક્ષણ સિવાયના શિક્ષણનો કાર્યક્રમ પ્રદાન કરવા માટે આવા રાજ્યમાં કાયદેસર રીતે અધિકૃત છે; (3) એક શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ પૂરો પાડે છે જેના માટે સંસ્થા સ્નાતકની ડિગ્રી આપે છે અથવા 2-વર્ષ કરતાં ઓછો પ્રોગ્રામ પ્રદાન કરે છે જે આવી ડિગ્રી તરફ સંપૂર્ણ ક્રેડિટ માટે સ્વીકાર્ય છે; (4) જાહેર અથવા અન્ય બિનનફાકારક સંસ્થા છે; અને (5) રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત માન્યતા આપતી એજન્સી અથવા એસોસિએશન દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત છે, અથવા જો એટલી માન્યતા પ્રાપ્ત નથી, તો તે એવી સંસ્થા છે કે જેને આવી એજન્સી અથવા એસોસિએશન દ્વારા પૂર્વ-માન્યતાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હોય કે જેને સચિવ દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી હોય.

એમ ધારીને કે શૈક્ષણિક સંસ્થા ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા તરીકે લાયક ઠરશે, આગળના બે પ્રશ્નો કે જેણે ઇમિગ્રેશન પ્રેક્ટિશનરો (અને સંભવિત H-1B નોકરીદાતાઓ) ને મૂંઝવણમાં મૂક્યા છે તે છે:

(1) “દ્વારા” અને “એટ” નિયુક્ત અને રોજગારી વચ્ચે શું તફાવત છે અને (2) કોઈ કેવી રીતે નક્કી કરે છે કે બિનનફાકારક સંસ્થા ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા “સંબંધિત અથવા તેની સાથે જોડાયેલી” છે.

2006ના આયટ્સ મેમો એ “એટ” અને એમ્પ્લોઇડ “બાય” વચ્ચેના તફાવત અને તેની પાછળના હેતુને સ્પષ્ટ કર્યો હતો. આ મેમો સમજાવે છે કે સામાન્ય રીતે, લાયકાત ધરાવતી સંસ્થાઓ વર્તમાન અથવા સંભવિત H-1B કર્મચારીઓ વતી અરજી કરે છે અને આ મુક્તિનો દાવો કરે છે. અમુક કિસ્સાઓમાં, અરજદારો કે જેઓ પોતે લાયકાત મેળવનાર સંસ્થા નથી તેઓ પણ આ મુક્તિનો દાવો કરે છે કારણ કે સંભવિત H-1B લાભાર્થી લાયકાત મેળવનાર સંસ્થામાં નોકરીની ફરજોનો તમામ અથવા અમુક ભાગ નિભાવશે. આવા અરજદારોને “થર્ડ પાર્ટી પિટિશનર” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

આમ, USCIS એવી પરિસ્થિતિઓમાં મુક્તિની મંજૂરી આપે છે જ્યાં કર્મચારી “થર્ડ પાર્ટી પિટિશનર” દ્વારા કાર્યરત હોય પરંતુ સંભવિત H-1B કર્મચારી લાયકાત ધરાવતી સંસ્થામાં નોકરીની ફરજો બજાવશે જે સીધી અને મુખ્યત્વે સામાન્ય, પ્રાથમિક અથવા આવશ્યક હેતુ, મિશનને આગળ ધપાવે છે.  આમ, જો અરજદાર પોતે ક્વોલિફાઇંગ સંસ્થા નથી, તો અરજદાર પર એ સ્થાપિત કરવાનો બોજ છે કે લાભાર્થી દ્વારા મુખ્યત્વે કરવામાં આવતા કામ અને લાયકાત પ્રાપ્ત સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવતી સામાન્ય, પ્રાથમિક અથવા આવશ્યક કામગીરી વચ્ચે “તાર્કિક જોડાણ” છે. .

આ સંદર્ભમાં, વારંવાર મુકદ્દમાનો સ્ત્રોત બનેલો મુદ્દો એ છે: “બિન-લાભકારી સંસ્થા ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે “સંબંધિત અથવા સંલગ્ન” છે કે કેમ તે કેવી રીતે નિર્ધારિત કરવું?” વહીવટી અપીલ કાર્યાલય (“AAO”), USCIS ના એક ઘટક, હંમેશા USCIS અભિગમને સ્થગિત કરે છે કે શું બિનનફાકારક સંસ્થા ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે સંબંધિત છે અથવા તેની સાથે જોડાયેલ છે. USCIS નીતિ અનુસાર, સંબંધિત અથવા સંલગ્ન બિનનફાકારક એન્ટિટીની વ્યાખ્યા જે લાગુ કરવી જોઈએ તે 8 C.F.R § 214.2(h)(19)(iii)(B) પર મળી શકે છે. ખાસ કરીને, USCIS નીચેની વ્યાખ્યાને ધ્યાનમાં લે છે: “એક બિનનફાકારક એન્ટિટી (હોસ્પિટલો અને તબીબી અથવા સંશોધન સંસ્થાઓ સહિત પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી) જે ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે જોડાયેલ અથવા સંકળાયેલી છે, સમાન બોર્ડ દ્વારા વહેંચાયેલ માલિકી અથવા નિયંત્રણ દ્વારા અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત ફેડરેશન, અથવા સભ્ય, શાખા, સહકારી અથવા પેટાકંપની તરીકે ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે જોડાયેલ છે.

“સંબંધિત અથવા સંલગ્ન બિનનફાકારક એન્ટિટી” શબ્દની વ્યાખ્યા ACWIA ફી (8 CFR §214.2(h)(19)(iii)(B)) અને કેપ મુક્તિ હેતુઓ બંને માટે કરવામાં આવી છે, જેમાં નીચેનામાંથી કોઈપણ એકને સંતોષતી બિનનફાકારક સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે. શરતો: (1) બિન-નફાકારક એ જ બોર્ડ અથવા ફેડરેશન દ્વારા વહેંચાયેલ માલિકી અથવા નિયંત્રણ દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે જોડાયેલ અથવા સંકળાયેલ છે; (2) બિન-નફાકારક ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત થાય છે; (3) બિન-લાભકારી ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે સભ્ય, શાખા, સહકારી અથવા પેટાકંપની તરીકે જોડાયેલ છે; અથવા (4) બિન-લાભકારીએ ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે ઔપચારિક લેખિત જોડાણ કરારમાં પ્રવેશ કર્યો છે જે સંશોધન અથવા શિક્ષણના હેતુઓ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે સક્રિય કાર્યકારી સંબંધ સ્થાપિત કરે છે; અને બિન-લાભકારીની મૂળભૂત પ્રવૃત્તિ ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાના સંશોધન અથવા શિક્ષણ મિશનમાં સીધું યોગદાન આપવાનું છે.

AAO એ “બોર્ડ” અને “ફેડરેશન” શબ્દોનું વધુ અર્થઘટન કર્યું છે જે ખાસ કરીને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જેમ કે બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન, બોર્ડ ઓફ રીજન્ટ્સ વગેરેનો ઉલ્લેખ કરે છે. દલીલ પ્રમાણે તમામ જાહેર યુનિવર્સિટીઓ અને જાહેર પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓ આખરે માલિકીની બિનનફાકારક સંસ્થાઓ છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા મુક્તિ મેળવવામાં મદદ કરશે નહીં.

જો કે, એવી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા જ્યાં પ્રાથમિક અથવા માધ્યમિક શાળા ઉચ્ચ શિક્ષણની લાયકાત ધરાવતી સંસ્થાના સહયોગથી શિક્ષકનું પ્રમાણપત્ર કાર્યક્રમ ચલાવે છે અને ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાનો એક આવશ્યક હેતુ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોને તાલીમ આપવાનો છે. આ સહયોગનો ઉપયોગ ત્રીજા ભાગને સંતોષવા માટે થઈ શકે છે કે અરજદાર ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે સભ્ય, શાખા, સહકારી અથવા પેટાકંપની તરીકે જોડાયેલ છે. આમ, આવા કાર્યક્રમમાં સામેલ વ્યક્તિઓને H-1B કેપ મુક્તિ તરીકે ગણવામાં આવી શકે છે. જો કે, આવી મુક્તિ બિનનફાકારક અરજદારના કર્મચારીઓ સુધી મર્યાદિત છે જેઓ સંયુક્ત રીતે સંચાલિત પ્રોગ્રામમાં સીધા જ સંકળાયેલા હોય છે જે સીધા અને મુખ્યત્વે ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાના આવશ્યક હેતુઓને આગળ ધપાવે છે.

સૌથી વધુ હરીફાઈવાળા મુદ્દામાંથી સૌથી ઓછા હરીફાઈવાળા મુદ્દા પર ગિયર્સ સ્વિચ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે કે કઈ સંસ્થા બિનનફાકારક સંશોધન સંસ્થા અથવા સરકારી સંશોધન સંસ્થા તરીકે લાયક બની શકે છે. USCIS હંમેશા 8 C.F.R 214.2(h)(19)(iii)(C) પર નિયમનમાં જણાવ્યા મુજબ વ્યાખ્યાને અનુસરે છે. ખાસ કરીને, બિનનફાકારક સંશોધન સંસ્થા એ એક સંસ્થા છે જે મુખ્યત્વે મૂળભૂત સંશોધન અને/અથવા લાગુ સંશોધનમાં રોકાયેલ છે. સરકારી સંશોધન સંસ્થા એ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકારની એન્ટિટી છે જેનું પ્રાથમિક મિશન મૂળભૂત સંશોધન અને/અથવા લાગુ સંશોધનનું પ્રદર્શન અથવા પ્રોત્સાહન છે. સંશોધન, તે મૂળભૂત હોય કે લાગુ હોય, તેમાં વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અથવા માનવતાનો સમાવેશ થાય છે.

અંતમાં, આ શ્રેણી હેઠળ H-1B કેપ મુક્તિનો દાવો કરવા માટે સંસ્થાએ ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા તરીકે અથવા બિનનફાકારક સંશોધન સંસ્થા તરીકે અથવા સરકારી સંશોધન સંસ્થા તરીકે લાયકાત મેળવવી જોઈએ. જો અરજદાર ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા ન હોય તો પણ, જો તે ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે “સંબંધિત અથવા સંલગ્ન” હોય તો તે મુક્તિ માટે પાત્ર બની શકે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે “સંબંધિત અથવા સંલગ્ન” થવા માટે, નીચેનામાંથી એક અથવા વધુ સંતુષ્ટ હોવું આવશ્યક છે: (1) અરજદાર સમાન બોર્ડ દ્વારા વહેંચાયેલ માલિકી અથવા નિયંત્રણ દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે સંકળાયેલ છે અથવા ફેડરેશન; (2) અરજદાર ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત છે; અથવા (3) અરજદાર ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા સાથે સભ્ય, શાખા, સહકારી અથવા પેટાકંપની તરીકે જોડાયેલ છે.

છેલ્લું પરંતુ ઓછામાં ઓછું નહીં; નિયમો એવી માંગ કરતા નથી કે સંભવિત H-1B કર્મચારીને ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા (અથવા સંબંધિત અથવા સંલગ્ન બિનનફાકારક સંસ્થાઓ), અથવા બિનનફાકારક સંશોધન સંસ્થા અથવા સરકારી સંશોધન સંસ્થા “દ્વારા” નિયુક્ત કરવામાં આવે. જો H-1B કર્મચારી તૃતીય-પક્ષ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હોય, પરંતુ તે ક્વોલિફાઇંગ સંસ્થાના મોટા ભાગનું કામ કરે છે અને તે કાર્ય સીધું અને મુખ્યત્વે લાયકાત સંસ્થાના પ્રાથમિક અથવા આવશ્યક હેતુને આગળ ધપાવે છે, જેમ કે કર્મચારીને કેપ-મુક્તિ તરીકે ગણવામાં આવશે. અલબત્ત, એવી શક્યતા છે કે ભવિષ્યમાં અમને આ મુદ્દાઓ પર વધુ અને વધારાનું માર્ગદર્શન મળશે.

H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ વર્ક વિઝા પ્રક્રિયા વિશે વધુ માહિતી માટે અથવા H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ વર્ક વિઝા વિકલ્પોને ધ્યાનમાં લેવા માટે, નાચમેન ફુલવાની ઝિમોવકાક (NPZ) લો ગ્રુપ, P.C. ખાતે ઇમિગ્રેશન અને નેશનલિટી લોયર્સની વેબ પર www.visaserve.com પર મુલાકાત લઈ શકો છો. અથવા info@visaserve.com પર ઈમેલ અથવા 201.670.0006 (x104) પર કૉલ કરી શકો છો.

NPZ Law Group, P.C.

Phone: 201-670-0006 (ext. 107)

Website: https://visaserve.com/