વૈકલ્પિક તાલીમ પ્રોગ્રામ માટેની ક્વોલિફાઈ કરનારા એફ-૧ વિદ્યાર્થીઓ હવે ફાઇલ EADS ઓનલાઇન ફાઇલ કરી શકે છે

0
853

 

યુ.એસ. સિટિઝનશિપ અને ઇમિગ્રેશન સર્વિસીઝે આજે જાહેરાત કરી છે કે હવે કેટલાક વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ત્-૭૬૫, રોજગાર અધિકૃતતા માટેની અરજી, ઓનલાઇન ફાઇલ કરી શકે છે.

એફ -૧ વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસના મુખ્ય ક્ષેત્ર સાથે સીધા સંબંધિત વૈકલ્પિક પ્રાયોગિક તાલીમ (ઓપીટી) માગે છે, જો તેઓ આ કેટેગરીઓમાંથી કોઈ એક હેઠળ ફાઇલ કરી રહ્યા હોય તો તેઓ રોજગાર અધિકૃતતા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા યોગ્ય છેઃ

C  (3) (A) – પૂર્વ-પૂર્ણતા OPT

C  (3) (B) – પૂર્ણ થયા પછીની OPT અને

C  (3) (C)  સાયન્સ, ટેકનોલોજી, ઇજનેરી અને ગણિત (STEM)ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ૨૪-માસનું વિસ્તરણ.

ઓનલાઇન ફાઇલિંગ અરજદારોને ઇલેક્ટ્રોનિક રૂપે ફોર્મ્સ સબમિટ કરવાની, તેમના કેસની સ્થિતિ ઓનલાઇન તપાસવાની અને USCIS તરફથી ઓનલાઇન સૂચના પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે. હમણાં સુધી, બધા અરજદારોએ I-765નું પેપર ફોર્મ ભર્યું હતું. એફ -૧ વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઇન ફોર્મ I-765 ફાઇલ કરવાના વિકલ્પની પસંદ કરીને, USCIS ઇમિગ્રેશન લાભો માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયાને વધુ અરજદારો માટે કાર્યક્ષમ, સુરક્ષિત અને અનુકૂળ બનાવે છે.

ફોર્મ I-765   ફાઇલ કરવા માટે, USCIS ઓનલાઇન એકાઉન્ટ બનાવવા પાત્ર F-1  વિદ્યાર્થીઓએ પહેલા my.uscis.govની મુલાકાત લેવી જ જોઇએ. એકાઉન્ટ બનાવવા માટે કોઈ ખર્ચ નથી, અને એકાઉન્ટ, USCIS સાથે તમારી એપ્લિકેશન વિશે વાતચીત કરવાની ક્ષમતા સહિત, વિવિધ સુવિધાઓ સુરક્ષિત ઇનબોક્સ દ્વારા પ્રદાન કરે છે.

USCIS  રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજ માટે ઓનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી તે સહિતના F-1  વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઇન ખાતાની સુવિધાઓથી પરિચિત છે તેની ખાતરી કરવા માટે લોકસુવિધાઓ સહિતની અન્ય પ્રવૃત્તિઓ કરશે.

ઓનલાઇન ફોર્મ I-765 ફાઇલ કરવાનો વિકલ્પ ફક્ત F-1  વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે જે F-765  ફોર્મ ફાઇલ કરે છે. બીજા બધા અરજદારોએ I-765ના પેપર ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. જો કોઈ અરજદાર (C) (૩) (A), (C) (૩) (B), અથવા (C) (૩) (C) હેઠળ કેટેગરીઝ (C) (૩) (A), (C) (૩) (B), અથવા (C) (૩) (C) હેઠળ, એપ્રિલ ૧૫ અથવા રોજ રોજગાર અધિકૃતતાની વિનંતી કરવા માટે ફોર્મ I-765 Subલાઇન સબમિટ કરે છે, અને તેઓ કોઈ અલગ રોજગાર અધિકૃતતા કેટેગરી માટે પાત્ર હોય, ત્યારે USCIS અરજીને નકારે છે અને ફી પરત કરશે નહિ.

USCIS  તમામ અરજદારો અને અરજદારોની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા નવીનતા અને ટેકનીકનો ઉપયોગ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે. જેમ જેમ USCIS  પેપરલેસ કામગીરીમાં આપણું સંક્રમણ ચાલુ રાખે છે, તેમ તેમ USCIS ફોર્મ–૬૫નો ઓફલાઇન ફાઇલિંગને વધારાના વર્ગોમાં વિસ્તૃત કરવાનું કામ કરશે.

અરજદારો કે જેઓ પેપર ફોર્મ I-765  અથવા કોઈપણ અન્ય USCIS  ફોર્મ ફાઇલ કરે છે, તેઓ ચુકાદાની પ્રક્રિયા દરમ્યાન તેમના ફોર્મની સ્થિતિને ટ્રેક કરવા માટે ઓનલાઇન એકાઉન્ટ બનાવી શકે છે, પછી ભલે તેઓ ઓનલાઇન ફોર્મ ફાઇલ ન કરે.

USCIS પાસે હવે ઓનલાઇન ફાઇલ કરવા માટેના ૧૧ ફોર્મ્સ ઉપલબ્ધ છે જે બધા ઓનલાઇન પેજ પર ઉપલબ્ધ છે.

આ ફોર્મ્સ ઓનલાઇન ફાઇલ કરવા માટે, અરજદારોએ પહેલા myaccount.uscis.gov ઓનલાઇન એકાઉન્ટ બનાવવું આવશ્યક છે. આ નિઃશુલ્ક એકાઉન્ટ તેમને નીચે મુજબની  મંજૂરી આપે છેઃ

ફોર્મ સબમિશન

ફી પેમેન્ટ

કેસની સ્થિતિને ટ્રેક

સુરક્ષિત ઇનબોક્સ દ્વારા શ્લ્ઘ્ત્લ્ સાથે વાતચીત કરો; અને

પુરાવા માટેની વિનંતીઓનો જવાબ.

USCI Link: https://www.uscis.gov/news/news-releases/f-1-students-seeking-optional-practical-training-can-now-file-form-i-765-online

જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય અથવા યુ.એસ. ઇમિગ્રેશન અને રાષ્ટ્રીયતાના કાયદા તમને, તમારા પરિવાર, તમારા મિત્રો અથવા તમારા સાથીઓને અસર કરી શકતા હોય તો તે વિશે વધુ માહિતીની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને NPZ LAW ગ્રુપ – યુએસ ઇમિગ્રેશન અને રાષ્ટ્રીયતાના વકીલોનો સંપર્ક કરો  વિઝાસેવા – યુએસ ઇમિગ્રેશન અને રાષ્ટ્રીયતાના વકીલો અમને info@visserve.com  પર ઇ-મેઇલ કરીને અથવા 201-670-0006 (X104) પર કોલ કરીને. તમે અમારી લો ફર્મની વેબસાઇટ www.visaserve.com પર પણ સંપર્ક કરી શકો છો

 

NPZ Law Group, P.C.

Phone: 201-670-0006 (ext. 107)

Website: https://visaserve.com/