H-1Bs ની ABCD:  (આઠમા ભાગની શ્રેણીનો ભાગ IV):

0
384

 

H-1B વિઝાની તૈયારી અને ફાઇલિંગના સંદર્ભમાં શિક્ષણ અને/અથવા અનુભવ મૂલ્યાંકન શા માટે અને કેવી રીતે થાય છે.

H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ વર્ક વિઝા માટે સીમારૂપ પ્રશ્ન એ છે કે શું અરજદાર H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં યુએસ બેચલર ડિગ્રીની સમકક્ષતા ધરાવે છે. મોટા ભાગના સંભવિત H-1B કર્મચારીઓ અને H-1B એમ્પ્લોયર નીચેના બેમાંથી કોઈપણ એક વિચાર સાથે શરૂ કરે છે: “હું H-1B વિઝાનો ઉપયોગ કરીને યુ.એસ.માં કામ કરવા માંગુ છું પરંતુ મને ખાતરી નથી કે હું લાયક છું કે નહીં” અથવા “હું ઈચ્છું છું વિદેશી કામદારને નોકરીએ રાખવો પણ ખાતરી નથી કે તે વ્યક્તિ H-1B વિઝા માટે લાયક છે કે નહીં.”

આ VIII ભાગ H-1B શ્રેણીના ભાગ I માં સંક્ષિપ્તમાં જણાવ્યા મુજબ, તે ફરજિયાત છે કે માત્ર સંભવિત H-1B કર્મચારી (“H-1B કર્મચારી” અથવા “લાભાર્થી”) જ નહીં પરંતુ ઓફર કરાયેલ પદ અને સંભવિત કર્મચારી H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ વર્ક વિઝા મેળવવા માટે સક્ષમ થવા માટે લાયક એમ બંને હોવા જોઈએ. અગાઉના લેખો પર આધારિત, નીચેના શૈક્ષણિક અને/અથવા અનુભવ સમાનતા મૂલ્યાંકનના મહત્વને વિસ્તારથી સમજાવશે અને એમ્પ્લોયર અને/અથવા સંભવિત H-1B કર્મચારી ભયજનક રિક્વેસ્ટ-ફોર-એવિડન્સ (RFE) ટાળવા માટે લઈ શકે તેવી અને/અથવા એચ-1બી નોન-ઇમિગ્રન્ટ પિટિશન (NOID) નામંજૂર કરવાના હેતુની સૂચના સાવચેતીઓ સમજાવશે.

H-1B વિઝા માટે લાયક બનવા માટે ઓફર કરાયેલ H-1B પોઝિશન માટે, તે “સ્પેશિયાલિટી ઓક્યુપેશન” માં હોવું આવશ્યક છે. અગાઉ સૂચવ્યા મુજબ, વિશેષતા વ્યવસાય એ છે જેની જરૂર હોય છે: (1) અત્યંત વિશિષ્ટ જ્ઞાન ધરાવતા શરીરનો સૈદ્ધાંતિક અને વ્યવહારુ ઉપયોગ; અને (2) યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વ્યવસાયમાં પ્રવેશ માટે ન્યૂનતમ તરીકે વિશિષ્ટ વિશેષતા (અથવા તેની સમકક્ષ) માં સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રીની પ્રાપ્તિ. વધુમાં, સંભવિત H-1B કર્મચારીના સંબંધમાં, નિયમો સ્પષ્ટ કરે છે કે વ્યક્તિ પાસે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્નાતક (અથવા તેની સમકક્ષ) અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત કૉલેજ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી વિશેષતા વ્યવસાય માટે જરૂરી ઉચ્ચ ડિગ્રી અથવા અપ્રતિબંધિત રાજ્ય લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે, નોંધણી અથવા પ્રમાણપત્ર કે જે સંભવિત H-1B કર્મચારીને વિશેષતા વ્યવસાયનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવા માટે અધિકૃત કરે છે. ઉપરાંત, શિક્ષણ, વિશિષ્ટ તાલીમ, અને/અથવા ઉત્તરોત્તર જવાબદાર અનુભવ કે જે વિશેષતા વ્યવસાયમાં યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રી પૂર્ણ કરવા સમકક્ષ હોય, અને વિશેષતા સાથે સીધી રીતે સંબંધિત ઉત્તરોત્તર જવાબદાર હોદ્દાઓ દ્વારા વિશેષતામાં નિપુણતાની માન્યતા મેળવી શકે અને H-1B વિઝા માટે વ્યક્તિને લાયક બનાવે.

એમ્પ્લોયરોએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જો સૂચિત H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ લાભાર્થી યુ.એસ.ની બહાર શિક્ષિત હોય, તો એમ્પ્લોયરને તે નિર્ધારિત કરવાની જરૂર પડશે કે વિદેશી શિક્ષણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રીની સમકક્ષ છે.

તે સમજવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે કે માત્ર સ્નાતકની ડિગ્રી છે તેનો અર્થ એ નથી કે તે આપમેળે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સ્નાતકની ડિગ્રીની સમકક્ષ છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભારતમાં (અને સમગ્ર વિશ્વના અન્ય દેશોમાં) ત્રણ અને ચાર વર્ષની સ્નાતકની ડિગ્રી બંને છે. સામાન્ય રીતે (પરંતુ હંમેશા નહીં), ત્રણ વર્ષની ડિગ્રીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણની યુએસ સંસ્થામાં ત્રણ વર્ષના અંડરગ્રેજ્યુએટ કોર્સવર્કની સમકક્ષ હોય છે. ભારતમાંથી ચાર વર્ષની ડિગ્રી સામાન્ય રીતે યુએસ બેચલર ડિગ્રીની સમકક્ષ ગણી શકાય.

વિશેષ અનુભવની ગેરહાજરીને કારણે સામાન્ય ડિગ્રી એ H-1B વિઝા માટે લાયક ઠરતી નથી કારણ કે “વિશિષ્ટ ક્ષેત્ર” માં ડિગ્રી દર્શાવવી આવશ્યક છે. જો કે, આ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓમાં, જ્યારે લાભાર્થીની સ્નાતકની ડિગ્રી (અથવા તેની સમકક્ષતા) સીધી રીતે આપવામાં આવેલ પદ સાથે સંબંધિત નથી, ત્યારે તેની/તેણીની લાયકાતો નક્કી કરવા માટે લાભાર્થીના વ્યવસાય સાથે સંબંધિત શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમના કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.

ઉદાહરણ તરીકે, બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં ડિગ્રી ધરાવતા એકાઉન્ટન્ટના પદ માટે H-1B પિટિશન માટે સંભવિત લાભાર્થીનો કેસ ધ્યાનમાં લો. કેટલીકવાર ડિગ્રી સૂચિત H-1B લાભાર્થી દ્વારા લેવામાં આવતી સ્થિતિ સાથે વધુ અસંબંધિત હોઈ શકે છે.

સામાન્ય રીતે, બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનની ડિગ્રી એ જરૂરિયાતને સંતોષતી નથી કે સંભવિત H-1B લાભાર્થી પાસે વિશિષ્ટ વ્યવસાયમાં ડિગ્રી હોય કારણ કે આ પ્રકારની ડિગ્રી માટે જરૂરી અભ્યાસક્રમની સામાન્ય, બિન-વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ છે. સંભવિત H-1B લાભાર્થીએ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં તેની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરતી વખતે નોંધપાત્ર સંખ્યામાં એકાઉન્ટિંગ અભ્યાસક્રમો લીધા હશે. આ એકાઉન્ટિંગ અભ્યાસક્રમો કાનૂની દલીલના ભાગ રૂપે રજૂ કરવામાં આવી શકે છે જે દર્શાવે છે કે પ્રશ્નમાં વ્યાપાર ડિગ્રી એ સ્થાપિત કરવા માટે પૂરતી હોઈ શકે છે કે એલિયનને H-1B હેતુઓ માટે “વિશેષતા” વ્યવસાયમાં આવશ્યક શિક્ષણ છે.

ખાસ નોંધ લો કે ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકન સેવા દ્વારા શિક્ષણનું મૂલ્યાંકન, જે વિદેશી શિક્ષણ ઓળખપત્રોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં નિષ્ણાત છે, તે ફક્ત “સલાહકાર” છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સિટિઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસ (USCIS) કોઈ ચોક્કસ શૈક્ષણિક અથવા અનુભવી મૂલ્યાંકનકર્તાને સમર્થન કે ભલામણ કરતું નથી. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે કેટલાક મૂલ્યાંકનકારો “શૈક્ષણિક” સમાનતા મૂલ્યાંકનમાં નિષ્ણાત છે. કેટલીક મૂલ્યાંકન સેવાઓ “અનુભવ” મૂલ્યાંકનમાં નિષ્ણાત છે. વધુમાં, એવી કેટલીક સંસ્થાઓ છે જે સંયુક્ત “શૈક્ષણિક અને અનુભવ મૂલ્યાંકન” કરવા માટે સ્થિત છે. યોગ્ય ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકન સેવા પ્રદાતાની શોધ કરતી વખતે, અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે તેમના ટ્રેક-રેકોર્ડને ધ્યાનમાં લો.

જ્યારે શૈક્ષણિક અથવા અનુભવ સમાનતાના સંદર્ભમાં માર્ગદર્શન મેળવવામાં આવે ત્યારે ઘણી સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે જે એમ્પ્લોયર અથવા સંભવિત H-1B કર્મચારીને મદદ કરી શકે છે. H-1B એમ્પ્લોયરો અને કર્મચારીઓ માટે તે જાણવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે સમાનતા મૂલ્યાંકન વિશ્વસનીય ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકન સેવામાંથી આવવું જોઈએ જે વિદેશી શિક્ષણ અને/અથવા પ્રાયોગિક ઓળખપત્રોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં નિષ્ણાત છે. જો “વિશ્વસનીય” ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકન સેવા દ્વારા સમકક્ષતા મૂલ્યાંકન જારી કરવામાં આવતું નથી, તો USCIS ભૂતકાળમાં, ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકનની વિશ્વસનીયતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા RFE જારી કરે છે.

આવા RFE ને ટાળવા માટે, એ સુનિશ્ચિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે કે જે સંસ્થા અથવા સેવા શુદ્ધ “શૈક્ષણિક” સમાનતા મૂલ્યાંકન કરે છે તે આ કરવું જોઈએ:

(1) ફક્ત ફોરમલ એજ્યુકેશનને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ, પ્રેક્ટિકલ અનુભવ નહીં;

(2) જણાવો કે શું કોલેજિયેટ પ્રશિક્ષણ માધ્યમિક પછીનું શિક્ષણ હતું, (એટલે ​​કે, અરજદારે કૉલેજમાં પ્રવેશતા પહેલા યુ.એસ. હાઇસ્કૂલની સમકક્ષ પૂર્ણ કરી છે કે કેમ);

(3) સરળ નિષ્કર્ષના નિવેદનને બદલે મૂલ્યાંકન કરાયેલ સામગ્રીની વિગતવાર સમજૂતી પ્રદાન કરો; અને (4) અભિપ્રાય આપનાર મૂલ્યાંકનકર્તાની લાયકાત અને અનુભવ પ્રદાન કરો.

જો સંભવિત H-1B લાભાર્થી ઓફર કરેલા પદ દ્વારા જરૂરી અભ્યાસના ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા તેની સમકક્ષ ન ધરાવતો હોય, તો પણ તે અથવા તે H-1B વિઝા માટે લાયક બની શકે છે. સંભવિત H-1B લાભાર્થીનું શિક્ષણ, વિશિષ્ટ તાલીમ અને/અથવા ઉત્તરોત્તર જવાબદાર અનુભવને સ્નાતકની ડિગ્રી (સામાન્ય રીતે “શૈક્ષણિક અને અનુભવ મૂલ્યાંકન” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે)ની સમકક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવી શકે છે. વિશિષ્ટ વ્યવસાયમાં અભ્યાસ કે જે સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રીની સમકક્ષ હોવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

શૈક્ષણિક અને અનુભવ મૂલ્યાંકનને નીચેનામાંથી એક અથવા વધુ પરિબળો દ્વારા યુ.એસ. સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રી સમાન માનવામાં આવી શકે છે:

(A)   તાલીમ અને/અથવા અનુભવ માટે કૉલેજ-સ્તરની ક્રેડિટ આપવાની સત્તા ધરાવતા અધિકારીનું મૂલ્યાંકન માન્યતાપ્રાપ્ત કૉલેજ અથવા યુનિવર્સિટીની વિશેષતામાં કે જેમાં વ્યક્તિની તાલીમ અને/અથવા કામના અનુભવના આધારે આવી ક્રેડિટ આપવાનો પ્રોગ્રામ હોય;

(B)   માન્યતા પ્રાપ્ત કૉલેજ-સ્તરની સમકક્ષતા પરીક્ષાઓ અથવા વિશિષ્ટ ક્રેડિટ પ્રોગ્રામ્સ, જેમ કે કૉલેજ લેવલ એક્ઝામિનેશન પ્રોગ્રામ (CLEP) અથવા નોન-કોલેજિયેટ પ્રાયોજિત સૂચના (PONSI) પરનો કાર્યક્રમ;

(C)   વિશ્વસનીય ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકન સેવા દ્વારા શિક્ષણનું મૂલ્યાંકન જે વિદેશી શિક્ષણ પ્રમાણપત્રોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં નિષ્ણાત છે;

(D)   વિશેષતા માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત વ્યાવસાયિક સંગઠન અથવા સમાજ તરફથી પ્રમાણપત્ર અથવા નોંધણીનો પુરાવો કે જે વ્યાવસાયિક વિશેષતામાં વ્યક્તિઓને પ્રમાણપત્ર અથવા નોંધણી આપવા માટે જાણીતી છે જેમણે વિશેષતામાં ચોક્કસ સ્તરની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી હોય;

(E)    યુએસસીઆઈએસ દ્વારા એક નિર્ધારણ કે જરૂરી ડિગ્રીની સમકક્ષ એ શિક્ષણ, વિશિષ્ટ તાલીમ અને/અથવા કામના અનુભવના સંયોજન દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવી છે અને લાભાર્થીએ આના પરિણામે વિશેષતા વ્યવસાયમાં કુશળતાની તાલીમ અને અનુભવ માન્યતા પણ પ્રાપ્ત કરી છે.

યુ.એસ. સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રીની સમકક્ષ શૈક્ષણિક અને અનુભવ મૂલ્યાંકનને સાબિત કરવા માટે પ્રથમ વિકલ્પ (કોલેજ-સ્તરની ક્રેડિટ આપવાની સત્તા ધરાવતા અધિકારી પાસેથી મૂલ્યાંકન) સંદર્ભે, USCIS નું એડજ્યુડિકેટર્સ ફીલ્ડ મેન્યુઅલ (AFM) સ્પષ્ટ કરે છે કે અધિકારીએ “તાલીમ અને/અથવા અનુભવના આધારે ધિરાણ આપવા માટે કૉલેજ અથવા યુનિવર્સિટીના સત્તાવાર પ્રોગ્રામ સાથે ઔપચારિક રીતે સંકળાયેલા હોય જેથી આવા મૂલ્યાંકન કરવા માટે જરૂરી સત્તા અને કુશળતા હોય.”

“શિક્ષણ અને અનુભવ” દ્વારા સમાનતા સાબિત કરતી વખતે, સમાનતા મૂલ્યાંકનકર્તાને એ હકીકતની જાણ હોવી જરૂરી છે કે: લાભાર્થીની તાલીમ અને/અથવા કાર્ય અનુભવમાં વિશેષતા દ્વારા જરૂરી “વિશિષ્ટ જ્ઞાનનો સૈદ્ધાંતિક અને વ્યવહારુ ઉપયોગ” શામેલ છે; અને, દાવો કરેલ અનુભવ સાથીદારો, સુપરવાઇઝર અને/અથવા ગૌણ અધિકારીઓ સાથે કામ કરતી વખતે પ્રાપ્ત થયો હતો જેમની પાસે વિશેષતામાં ડિગ્રી અથવા સમકક્ષ છે.

યુએસસીઆઈએસના નિયમોમાં “3-થી-1 નિયમ” તરીકે ઓળખાતા રૂલ-ઓફ-થમ્બ ઇક્વિવેલન્સી પ્રોટોકોલ અથવા પદ્ધતિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. 3-થી-1 નિયમ જણાવે છે કે સ્નાતકની ડિગ્રી સમાનતા શિક્ષણ, વિશિષ્ટ તાલીમ અને/અથવા કાર્ય અનુભવના સંયોજન દ્વારા દર્શાવી શકાય છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ત્રણ વર્ષની વિશિષ્ટ તાલીમ અને/અથવા ઉત્તરોત્તર-જવાબદાર સંબંધિત કાર્ય અનુભવનો ઉપયોગ કૉલેજ-સ્તરની શૈક્ષણિક તાલીમના એક વર્ષનું નિદર્શન કરવા માટે કરી શકાય છે જેમાં સંભવિત H-1B લાભાર્થીની કમી થઈ શકે છે.

છેલ્લા વિકલ્પની વાત કરીએ તો (જો લાભાર્થી સ્નાતકની ડિગ્રીની સમકક્ષ છે કે કેમ તે અંગે યુએસસીઆઈએસ પોતે જ નિર્ધારણ કરે છે), લાભાર્થીએ ઓછામાં ઓછા એક પ્રકારના દસ્તાવેજો દ્વારા પુરાવા ધરાવતી વિશેષતામાં કુશળતાની માન્યતા દર્શાવવાની જરૂર છે જેમ કે:

(1) સમાન વિશેષતા વ્યવસાયમાં ઓછામાં ઓછા બે માન્ય સત્તાવાળાઓ દ્વારા વિશેષતા વ્યવસાયમાં કુશળતાની માન્યતા;

(2) વિશિષ્ટ વ્યવસાયમાં માન્ય વિદેશી અથવા યુએસ એસોસિએશન અથવા સોસાયટીમાં સભ્યપદ;

(3) વ્યાવસાયિક પ્રકાશનો, વેપાર સામયિકો અથવા મોટા અખબારોમાં એલિયન દ્વારા અથવા તેના વિશે પ્રકાશિત થયેલી સામગ્રી;

(4) વિદેશી દેશમાં વિશિષ્ટ વ્યવસાયની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે લાઇસન્સ અથવા નોંધણી; અથવા,

(5) સિદ્ધિઓ કે જેને માન્યતા પ્રાપ્ત સત્તાધિકારીએ વિશિષ્ટ વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર યોગદાન તરીકે નિર્ધારિત કર્યું છે.

છેલ્લે, ઓફર કરેલી નોકરી વિશેષતા વ્યવસાય તરીકે લાયક ઠરે છે, તે દર્શાવવું હિતાવહ છે કે સંભવિત H-1B લાભાર્થી કાં તો યુ.એસ. સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રી ધરાવે છે અથવા વિશિષ્ટ ક્ષેત્રમાં તેની સમકક્ષ છે. સમાનતા શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકનના ઉપયોગ દ્વારા અથવા સંયુક્ત અનુભવ અને શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન દ્વારા દર્શાવી શકાય છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, શુદ્ધ અનુભવ સમાનતા મૂલ્યાંકન શક્ય હોઈ શકે છે. જો એમ્પ્લોયર શૈક્ષણિક સમાનતા મૂલ્યાંકન સબમિટ કરે છે, તો તે વિશ્વસનીય ઓળખપત્ર મૂલ્યાંકન સેવામાંથી આવવું જોઈએ જે વિદેશી શિક્ષણ પ્રમાણપત્રોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં નિષ્ણાત છે. શૈક્ષણિક અને અનુભવ મૂલ્યાંકન દ્વારા સ્નાતક અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રીની સમકક્ષતા ઉપરોક્ત પાંચ વિકલ્પોમાંથી એક અથવા વધુ દ્વારા સાબિત કરી શકાય છે. છેલ્લે, એવી વધારાની આવશ્યકતાઓ છે જેને સંભવિત H-1B લાભાર્થીએ સંતોષવાની જરૂર છે જો USCIS એ પોતાનો નિર્ણય લે કે H-1B ઉમેદવાર યુએસ સ્નાતકની ડિગ્રીની સમકક્ષ ધરાવે છે કે વિશેષતા વ્યવસાય માટે જરૂરી ઉચ્ચ શૈક્ષણિક ડિગ્રી ધરાવે છે.

H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ વર્ક વિઝા પ્રક્રિયા વિશે વધુ માહિતી માટે અથવા H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ વર્ક વિઝા વિકલ્પોને ધ્યાનમાં લેવા માટે, નાચમેન ફુલવાની ઝિમોવકાક (NPZ) લો ગ્રુપ, P.C. ખાતે ઇમિગ્રેશન અને નેશનાલિટીના વકીલોનો સંપર્ક કરી શકો છો. ઉપરાંત અમારી વેબસાઇટ પર www.visaserve.com પર મુલાકાત લઈ શકો છો. સાથે, અમને info@visaserve.com પર ઈમેલ અથવા ફર્મને 201.670.0006 (x104) પર કૉલ કરી શકો છો.

NPZ Law Group, P.C.

Phone: 201-670-0006 (ext. 107)

Website: https://visaserve.com/