2022-23 માટે મુંબઈ સૌથી વધુ GST આવક એકત્રિત કરવામાં મોખરે

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રએ ફરીથી વર્ષ 2022-23 માટે દેશમાં સૌથી વધુ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)ની આવક એકત્રિત કરી છે. મહારાષ્ટ્ર રાજ્યએ જીએસટીમાં 2.7 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્રિત કર્યા છે, જે કર્ણાટક રાજ્યના બમણા કરતા પણ વધારે છે. 2018-19થી 2022-23 દરમિયાન 12.3 ટકાના ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) સાથે મહારાષ્ટ્રનું GST ફંડ ભારતમાં સૌથી ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યું છે. આ વૃદ્ધિ દર ગુજરાત અને કર્ણાટકના અનુક્રમે 11.7 ટકા અને 11.8 ટકાના આંકડા કરતા વધુ છે. મહારાષ્ટ્રનો વિકાસ દર પણ સમગ્ર દેશના 11.3 ટકાના CAGR કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઊંચો છે. રાજ્યનો વિકાસ દર તેની આર્થિક પ્રવૃત્તિની ઝડપ અને GST કલેક્શનમાં વધારાનો પુરાવો છે. GST આવક એ આર્થિક પ્રવૃત્તિનો નિર્ણાયક માપદંડ છે કારણ કે તે વપરાશ આધારિત છે. મહારાષ્ટ્રની લગભગ 60 ટકા આવક જીએસટીમાંથી આવે છે અને તે રાજ્યનો આવકનો મુખ્ય સ્રોત છે. 2022-23 માટે રાજ્યના ઇલેક્ટ્રોનિક બિલ્સ (ઇ-બિલ) કુલ 15 કરોડ રૂપિયાના હતા, જે અગાઉના વર્ષ કરતા 27 ટકા વધારે છે. મહારાષ્ટ્ર દેશમાં સૌથી વધુ ઇ-વે બિલ જનરેશન રેટ ધરાવે છે. સ્થાનિક અને વિદેશી રોકાણ માટે મહારાષ્ટ્ર એક મહત્વપૂર્ણ રાજ્ય છે. રાજ્યની આર્થિક પ્રવૃત્તિની ઝડપ અને GST કલેક્શનમાં વધારો એ રોકાણ માટે મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. રાજ્યના GST વિભાગે તકેદારી વધારી છે અને ડિફોલ્ટરો સામે પગલા લીધા છે, જેના પરિણામે GST વસૂલાતમાં વધારો થયો છે. ગયા વર્ષે રાજ્યએ GSTમાં 2.2 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા, જ્યારે આ વર્ષે GSTમાં 2.7 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્રિત કર્યા છે, જે ગયા વર્ષ કરતા 24 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.