૨૦૧૬-૧૭માં પણ ફેલાયો હતો કોરોના વાઇરસ, ચીને વિશ્વને માહિતી આપી ન હતી

 

કોરોના વાઇરસ (વર્ષ ૨૦૧૯માં ફેલાયો ન હતો, તે પહેલાં પણ તે ચીનમાં ઘણા લોકોને બીમાર કરતો હતો. પરંતુ વિશ્વના બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. ત્યારે ચીને આ સમાચાર ફેલાવા દીધા ન હતા. આ વાત વર્ષ ૨૦૧૬થી ૧૭ની વચ્ચેની છે. જયારે ચીનમાં ૨૫ હજાર ડુક્કર માર્યા ગયા. આનું કારણ બેટમાંથી ફેલાયેલ કોરોના વાઇરસનું જ હતું. આ કોરોના વાઇરસ હોર્સાસુ ચામાચીડિયાનું પરિણામ હતું. આ બેટને કારણે, સાર્સ નામનો રોગ વર્ષ ૨૦૦૨માં ફેલાયો હતો.

૨૦૧૬-૧૭માં ૨૫ હજારથી વધુ સુવરને મારી નાખનાર કોરોના વાઇરસ સ્વાઈન એક્યુટ ડાયેરીઆ સિન્ડ્રોમ કોરોના વાઇરસ (Swine Acute Diarrhea Syndrome Coronavirus SADS-CoV) હતું.  મનુષ્યને આ દ્વારા ચેપ લાગ્યો ન હતો પરંતુ તે સાર્સની યાદ અપાવી હતી, જેના કારણે ૮૦૦૦ લોકો બીમાર પડ્યા હતા અને ૭૭૪ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.

૨૦૦૪થી સાર્સના મામલાઓ ચીનમાં આવ્યા નથી. પરંતુ ગુઆંગડોંગ પ્રાંતના ચાર ડુક્કરના ખેતરોમાં લ્ખ્ઝ઼લ્-ઘ્ંસ્ના કિસ્સા બન્યા છે. તેની ઓળખ ઇકોહેલ્થ એલાયન્સ, ડ્યુક-એનયુએસ મેડિકલ સ્કૂલ, વુહાન ઇનિ્સ્ટટ્યૂટ ઓફ વિરોલોજી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ અધ્યયનને રાષ્ટ્રીય એલર્જી અને ચેપી રોગોની સંસ્થા દ્વારા નાણાં પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. તેનું સંશોધન સાયન્સ નેચર જર્નલમાં પ્રકાશિત થયું હતું

તે પછી પણ, વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું હતું કે પ્રાણીઓમાં વાઇરસ શોધવાનું અને તેના વિશે માહિતી મેળવવાનું ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે તેઓ ક્યારે માનવો પર હુમલો કરે છે તે ખબર નથી. તેથી, આવા વાયરસથી બચાવવા માટે અભ્યાસ જરૂરી છે. પણ શું થયું, ચીનમાં આટલા મોટા દાવા કર્યા પછી પણ વર્ષ ૨૦૧૯માં જ વુહાનમાંથી એક નવો કોરોનાવાઇરસ બહાર આવ્યો. આજે, તેના કારણે, કોઈને ખબર નથી કે વધુ કેટલા કોરોના વાઇરસ વિશ્વમાં ફરતા હોય