સંસદ ભવનની નવી ઈમારત સેન્ટ્રલવિસ્ટા બનાવવાનો કોન્ટ્રેકટ ટાટા ગ્રુપને આપવામાં આવ્યો ..

 

          સંસદની નવી ઈમારતના નિર્માણનો કોન્ટ્રેકટ ટાટા ગ્રુપને આપવાનું નક્કી થયાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ ઈમારત બનાવવા પાછળ આશરે 861-90 કરોડ રિપયાનો ખર્ચ થશે. ટાટા પ્રોજેકટસ લિ્મિટેડે આ કોન્ટ્રેકટ દેશની મોટી , દિગ્ગજ કંપનીઓને પરાજિત કરીને મેળવી લીધો હતો. આ સંસદભવનના કાર્ય માટે નિર્માણ ક્ષેત્રની મોટી કંપની લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો તેમજ શાપુરજી પાલનજી એન્ડ કંપનીએ પણ અરજી કરી હતી. કુલ સાત કંપનીઓ આ કોન્ટ્રેકટ હાંસલ કરવાની હોડમાં હતી. જેમાંથી 3 કંપનીઓને પસંદ કરવામાં આવી હતી. સંસદની આ નવી ઈમારત પાર્લામેન્ટ હાઉસના પ્લોટ નંબર 118 પર બનવાની છે. આ ઈમારતનું નિર્માણ સેન્ટ્રલ વિસ્ટા રિડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ કરવામાં આવશે. ટાટા પ્રોજેકટસ લિમિટેડ કંપની નિર્માણની તમામ જવાબદારી સંભાળશે.