વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિદેશ પ્રવાસ માટે ખર્ચાયા રૂ 1,140 કરોડ !

0
521
Gujarat's chief minister Narendra Modi speaks during the "Vibrant Gujarat Summit" at Gandhinagar in the western Indian state of Gujarat January 12, 2013. Fresh off his re-election as chief minister of Gujarat and amid expectations he could contend to be the next prime minister, Modi avoided talk of a bigger political future during a state investment event. REUTERS/Amit Dave (INDIA - Tags: POLITICS)

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના શાસનકાળ દરમિયાન છેલ્લા 4 વરસમાં  વિશ્વના 81 દેશોને પ્રવાસ કર્યો હતો. જેનો ખર્ચ આશરે 1,140 કરોડ થયો હોવાનું  એક અખબારી અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું. નડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દર ત્રણ સપ્તાહે એક વિદેશ પ્રવાસ કર્યો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. તેમના 2019ના વરસના આગામી વિદેશ પ્રવાસોની કોઈ વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી