મહેસાણા દૂધ સાગર ડેરીમાં ભાજપ સમર્થિત પરિવર્તન પેનલનો ભવ્ય વિજય

 

મહેસાણા દૂધ સાગર ડેરીના નિયામક મંડળની ચૂંટણીમાં વિપુલ ચૌધરીની પેનલના સૂપડાં સાફ થયા હતા અને ભાજપ સમર્થિત અશોક ચૌધરીની પરિવર્તન પેનલનો ૧૫ બેઠકોમાંથી ૧૩ બેઠકો ઉપર ભવ્ય વિજય થયો હતો. આ પ્રસંગની તસવીરમાં અશોક ચૌધરી ખુલ્લી જીપમાં ટેકેદારોનું અભિવાદન કરતા જણાય છે. આ પ્રસંગે માણસાના પૂર્વ ધારાસભ્ય અમિતભાઈ ચૌધરી, વિજાપુરના ધારાસભ્ય રમણભાઈ પટેલ અને ચૌધરી સમાજના કેળવણી મંડળના ધિરેન ચૌધરી નજરે પડે છે.