ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને હવે વ્હોટસ એપથી ફરિયાદ કરી શકાશે

 

ગાંધીનગર: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બીજીવાર સત્તા સંભાળ્યા બાદ હવે લોકોની સીધી ફરિયાદ સાંભળવા માટે એક વ્હોટસ એપ નંબર જાહેર કર્યો છે. સીઓમઓ દ્વારા વ્હોટસ એપ નંબર ૭૦૩૦૯૩૦૩૪૪ જાહેર કરાયો છે. લોકો પોતાની ફરિયાદ કે રજૂઆત માટે સ્થાનિક સ્તરે નિર્ભર રહેતા હોવાથી ક્યારેકે વહવટી તંત્રની શિથિલતાને ભોગ પણ બનતા હોય છે તેમજ સીધી ગાંધીનગર સુધી ફરિયાદ કરવા માટે પ્રયાસ કરતા હોય છે, પરંતુ આ માટે ત્વરિત ફરિયાદ થઇ શકે એવી કોઇ ફૂલપ્રુફ વ્યવસ્થાનો અભાવ હોવાની પણ ફરિયાદો થતી હતી. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સુધી પોતાની સીધી જ ફરિયાદ કરી શકાય તે માટે દરેક નાગરિક મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સાથે સોશિયલ મીડિયા મારફતે જોડી શકે તે માટે એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયને સોશિયલ મીડિયા સાથે જોડવા વોટ્સએપ નંબર ૭૦૩૦૯૩૦૩૪૪ જાહેર કરાયો છે.