કનેક્ટીકટ અને ન્યુ જર્સીમાં સ્વામી કેવલાનંદ સરસ્વતીના સાંનિધ્યમાં ધાર્મિક કાર્યક્રમો

શ્રીનાથજી હવેલી કનેક્ટિકટમાં પ્રવચન તથા તેજસ્વી બાળકોને પ્રોત્સાહક ઇનામ વિતરણ કરતા પૂ. સ્વામી કેવલાનંદ સરસ્વતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here