આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કના એમડી ચંદા કોચરને એક કરોડ રૂપિયાનો દંડ થઈ શકે.

0
960

વીડિયોકોન ગ્રુપને લોન આપવાના કેસમાં સેબી આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ક અને બેન્કના એમડી ચંદા કોચરને એક કરોડ રૂપિયાન દંડ થવાની સંભાવના છે. સેબીએ પ્રથમ તબક્કાની તપાસમાં એવું માન્યું છે કે આ હિતના ટકરાવનો મામલો છે. આથી સેબી ઉપરોક્ત બેન્કને 25 કરોડ રૂપિયાનો અને ચંદા કોચરને એક કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારી શકે છે.