અમેરિકામાં વસતા ગેરકાયદે વિદેશીઓ પર અમેરિકાનું વહીવટીતંત્ર ચાંપતી નજર રાખી રહયું છે …

0
975
U.S. Department of Homeland Security emblem is pictured at the National Cybersecurity & Communications Integration Center (NCCIC) located just outside Washington in Arlington, Virginia September 24, 2010. REUTERS/Hyungwon Kang

અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર વસવાટ કરનારા લોકો પર તેમજ અમેરિકામાં રહેવા માટે ગેરકાનૂની રસ્તાઓ અપનાવતા વિદે્શી વસાહતીઓ પર અમેરિકાનું વહીવટતંત્ર ચાંપતી નજર રાખી રહયું છે. સંબંધિત અધિકારીવર્ગને કડક સૂચના આપવામાં આવી છે કે, તેઓ છેતરપિંડી કરનારા તેમજ પાસપોર્ટમાં ઘાલમેલ કરનારા લોકો સામે સખત કાર્યવાહી કરે. તેમને પકડીને જેલભેગા કરવાની અને તેમનો દેશનિકાલ કરવાનો આદેશ અપાયો હોવાનું આધારભૂત સમાચાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here