અમેરિકામાં આયાત થયેલા સ્ટીલ પાઈપ પર ટ્ર્મ્પે લગાવી જબરજસ્ત એન્ટી ડમ્પિંગ ડયુટી લગાવી …

0
766
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump walks from Marine One upon his return to the White House in Washington, U.S., March 19, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

 

 

અમેિરકા ભારત, ચીન અને ચાર અન્ય દેશોમાંથી આયાત કરવામાં ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવેલી પાઈપો પર જબરજસ્ત ડમ્પીંગ ડ્યુટી લગાવી છે. અમેરિકાના સંરક્ષણ અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં વ્યાપારિક નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે અમેરિકાએ આ આયાત ડયુટી લગાવવાની શરૂઆત કરી હતી. અમેરિકાના વાણિજય વિભાગના પ્રવક્તાના જણાવ્યા પ્રમાણે્, ઉપરોક્ત દેશો મોટા વ્યાસવાળી વેલ્ડિંગ પાઈપોનું વેચાણ કરે છે. આ પાઈપો ઓછી ડયુટી ભરીને અમેરિકામાં આયાત કરવામાં આવતા હતા , જેને કારણે અમેરિકાને આર્થિક નુકસાન થયું હતું. હવે અમેરિકાને બોર્ડર સિકયુરિટી વિભાગ અને સીમા સંરક્ષણ વિભાગ ભારત અને અન્ય પાંચ દેશો પાસેથી રોકડ નાણાં રૂપે જ આ ટેકસ વસૂલ કરશે.