રિઝર્વ બેન્કના ભૂતપૂર્વ  ગવર્નર રધુરામ રાજન કહે છે- બેન્કોના દેવા માટે યુપીએની સરકાર જવાબદાર છે..

સંસદની આકલન સમિતિને મોકલવામાં આવેલા જવાબમાં રિઝર્વ બેન્કના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર રધુ રાજને જણાવ્યું હતું કે, નાણાકીય કૌભાંડોની તપાસ તેમજ યુપીએ સરકારની નીતિગત પંગુતાને કારણે જ બેન્કોમાં દેવાનો ((ઋણ) ડુંગર મોટો  ને મોટો થતો ગયો હતો. મોટી મોટી કંપનીઓને કશું તપાસ્યા કે જાણ્યા વિના મોટી રકંમના કરજ આપવામાં આવ્યા હતા. આ બધું દેખાદેખીને કારણે થયું હતું. જેને માટે યુપીએની સરકારની નીતિ જ જવાબદાર હતી.

રધુરાજનના આવા સ્પષ્ટ નીિવેદન બાદ હવે કોંગ્રેસની સ્થિતિ કફોડી થાય તો નવાઈ નહિ. કોંગ્રેસ પોતાનો બચાવ કરવા શું કહે છે એ જોવાનું રહે છે.