આફ્રિકન દેશ ઘાનાની સરકારનું મસ્જિદોને ફરમાનઃ અજાન માટે લાઉડસ્પીકરને સ્થાને વોટ્સએપનો ઉપયોગ કરો.

  આફ્રિકન દેશ ઘાનાની સરકારે દેશની દરેક મસ્જિદને એવું ફરમાન કર્યું હતું કે, અવાજના પ્રદૂષણની વાતાવરણને મુકત રાખવા અને માહોલ શાંતિપૂર્ણ રાખવાના ઉદે્શનો લક્ષમાં રાખીને હવે મસ્જિદોમાં અજાન સમયે લાઉડસ્પીકરનો ઉપયોગ ન કરવામાં આવે  , એને બદલે વોટ્સએપ પર મેસેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. એક પર્યાવરણ વિષયક અહેવાલમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, આફ્રિકાના શહેરોમાં કાન ફાઢી નાખે એટલું મોટા વોલ્યુમનું સંગીત,અસ્તવ્યસ્ત વાહન- વ્યવહાર અને ધાર્મિક સ્થળો પર, ખાસ કરીને મસ્જિદો ખાતે અવાજના પ્રદૂષણની માત્રા વધતી જ રહેછે. ઘાનાની રાજધાની અકરામાં વહીવટીતંત્રના અદિકારીઓ આ અવાજનું પ્રદૂષણ ઘટાડવાના પગલાંઓ અંગે વિચારણા કરી રહ્યા છે.